Örnek Dernek Tüzüğü (şubeli)
Kategori: Derneklerle İlgili Dökümanlar
İndirilme: 5
Tarih: 20.9.2011
Saat: 14:39:43
Ekleyen: ayder
Boyut:
Dil: TR
Lisans: Freeware
Punto:

  ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜNÜ (Şubeli) WORD BELGESİ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

 

 

TÜZÜK ÖRNEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN

AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUMALARI KESİNLİKLE ÖNERİLİR

 

 

Bu web sitesi; Dernekler Dairesi Başkanlığının yaptığı çalışmaların duyurulması, dernekler mevzuatı ve mevzuatta yapılan değişiklerin güncel olarak derneklerin hizmetine sunulması, derneklerin ihtiyaç duyduğu çeşitli konularda gerekli bilgilere ulaşabilmeleri ve sorunların Dairemize iletilebilmesi gibi birçok konuda derneklere hizmet vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Dernek kurmak isteyen, ancak daha önce bir tüzük hazırlamamış ve bu konuda yeterli deneyimi bulunmayan kişilerin talepleri üzerine, Başkanlığımızca bir tüzük örneği hazırlanmıştır. Bu tüzüğü hazırlamaktaki amacımız; derneklerin tek tip bir tüzükle kurulmasını sağlamak veya derneklerin örgütlenme ve faaliyet alanlarını belirlemek değildir.

            Dernek kurucuları tarafından hazırlanan tüzüklerin örnek tüzüğe uygun olması zorunluluğunun bulunmadığını ve bu konuda il dernekler müdürlüklerimizin dernekleri zorlayamayacağı hatırlatarak; aşağıda belirtilen konulara yer vermek ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla, derneklerin istedikleri şekilde tüzüklerini düzenleyebileceklerini bilgilerinize sunarız.

 

Her derneğin bir tüzüğünün bulunması ve bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

 • Derneğin adı ve merkezi (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı
 • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri
 • Organları ve örgütü
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı
 • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı
 • Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği
 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli
 • Derneğin borçlanma usulleri
 • Derneğin iç denetim şekilleri
 • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği
 • Gelir kaynakları
 • Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli
 • Geçici yönetim kurulu

 

Paylaş : Bookmark and SharePaylaş : Bookmark and ShareSon Eklenen Dosyalar
Üyelik İptali Dilekçe Örneği.. (9)
Dernek Üyelik Formu Örneği.. (33)
Örnek Dernek Tüzüğü (şubeli).. (5)
Örnek Dernek Tüzüğü (Şubesiz).. (15)
Dernek İç Denetim Raporu.. (8)
Aile Durum Bildirimi.. (21)